Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

use-useless-mind
4179 8f95
Reposted fromollardo ollardo viaTangizz Tangizz
use-useless-mind
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viaTangizz Tangizz
use-useless-mind
8396 8219
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaTangizz Tangizz
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaTangizz Tangizz
use-useless-mind
8437 771e
Today is the dead one.
Reposted frompianistka pianistka viapanimruk panimruk
use-useless-mind
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaOpaaal Opaaal
use-useless-mind
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaOpaaal Opaaal
use-useless-mind
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie — Arek Jakubik
— wypisz- wymaluj JA!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOpaaal Opaaal
use-useless-mind
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy. - Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek. - Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOpaaal Opaaal
use-useless-mind
Reposted frompanimruk panimruk viaOpaaal Opaaal
use-useless-mind
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaEmilieBronte EmilieBronte
use-useless-mind
9391 228d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
use-useless-mind
use-useless-mind
use-useless-mind
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaClary Clary

May 21 2017

use-useless-mind
8825 8ab8
Reposted from2c1l2x3i 2c1l2x3i

May 20 2017

5181 13db 500

geologypage:

Geology Library 😂 😂 | #Geology #GeologyPage

Geology Page
www.geologypage.com

Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce
use-useless-mind
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost
use-useless-mind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl